• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
انتظار جامعه از دولت یازدهم

انتظار جامعه از دولت یازدهم

دولت یازدهم در یک نگاه و تحلیل مبتنی بر انصاف دارای نقاط ضعف و قوت است و نمی توان به کلی گفت دولت موفقی بوده یا دولت ناموفقی بوده است. بنابراین باید در هر یک از حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، سیاست خارجه و... به تجزیه و تحلیل عملکرد دولت پرد
1 - 4 of 24
 
 
 
ارزش‌یابی مستمر ارزیابی مداوم فرایند آموزش، کوشش‌ها و عملکردهای دانش‌آموزان برای کسب نتایج و اهداف آموزشی است. این کوشش‌ها در کلاس یا خارج از کلاس و در طی یک دوره آموزشی مورد قضاوت قرار می‌گیرد....